Unit Pengajian Tinggi


Bidang Tugas:

  • Mengurus permohonan pelajar Selangor ke universiti Luar Negara (Timur Tengah) melalui Kementerian Pengajian Tinggi
  • Memantau perkembangan pelajar-pelajar Selangor (JAIS) di Luar Negara (Timur Tengah)
  • Membuat analisis dan menyediakan data mengenai taburan pelajar-pelajar JAIS di luar Negara (Timur Tengah)
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa

Perkhidmatan:

  • Menawarkan tajaan program dermasiswa ke timur tengah kepada pelajar yang terpilih
  • Mengeluarkan surat sokongan kepada pelajar yang berhasrat untuk menyambung pelajaran ke luar Negara

 

Aktiviti:

  • Melaksana bengkel pemilihan bagi tajaan program dermasiswa ke timur tengah
  • Melaksana mesyuarat jawatankuasa hal ehwal pelajar luar negara 4 kali setahun
  • Melaksana lawatan kerja ke timur tengah bagi pemantauan pelajar 

 

 

Direktori:

Nama Jawatan No Tel
Mohmad Asmadi Bin Mustakim Ketua Sektor Pengurusan Akademik 03-5514 3633
Mohd Shukri Bin Ruslan Pegawai Penyelaras Pengajian Tinggi 03-5514 3576
Ahmad Yusof Bin Md Zin Pembantu Tadbir 03-5514 3576

 

Unit Pengajian Tinggi