UNIT PENGAWALAN SEKOLAH ISLAM (UPSI)


Bidang Tugas:

 • Merancang, mengurus dan mengawal Hal Ehwal Pengawalan Sekolah Islam di Negeri Selangor
 • Merancang dan mengurus pendaftaran Sekolah Islam berdasarkan Enakmen Pengawalan Sekolah
  Agama Islam tahun 1988 pindaan 2001
 • Merancang dan mengurus Kursus Perakuan Mengajar Guru Sekolah Islam
 • Mengurus permohonan pas lawatan ikhtisas pelajar asing bawah 18 tahun

Perkhidmatan:

 • Memberi Khidmat nasihat berkaitan pendaftaran Sekolah Islam di Negeri Selangor
 • Mengurus dokumen Perakuan Pendaftaran Sekolah Islam (sementara & penuh)
 • Mengurus Kursus Perakuan Mengajar Guru Sekolah Islam
 • Mengurus surat sokongan kepada agensi keselamatan, kesihatan dan pihak berkuasa tempatan berkaitan
  pendaftaran Sekolah Islam
 • Mengurus surat sokongan pembukaan akaun bank Sekolah Islam
 • Mengurus surat sokongan permohonan pas lawatan ikhtisas pelajar asing bawah 18 tahun

Aktiviti:

 • Menyemak dan memproses pendaftaran Sekolah Islam di Negeri Selangor
 • Melaksanakan seminar berkaitan keselamatan, kesihatan dan lain-lain berkaitan syarat-syarat
  pendaftaran Sekolah Islam
 • Melaksanakan Kursus Perakuan Mengajar Guru Sekolah Islam
 • Menjalankan temuduga untuk tujuan sokongan pas lawatan ikhtisas pelajar asing bawah 18 tahun

Direktori:

Nama Jawatan Nombor Telefon
Mohd Ja'afar Bin Komari Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan 03-5514 3634
Azman Bin Mohd Lana Penolong Pengarah Kanan  
Ahmad Zahidi Bin Mohamed Penolong Pengarah (Seksyen Pengurusan dan Pengawalan Sekolah Islam) 03-5514 3636
Azizah Binti Osman Penolong Pengarah ( Seksyen Pengurusan dan Sekolah Islam & Tahfiz)  
Rosnani Binti Sidek Penyelia Kanan 03-5514 3600 samb 2034
Norfazila Binti Mahmud Khairul Munawar Pembantu Tadbir 03-5514 3637
Mohd Shalizan Bin Razali Pembantu Tadbir 03-5514 3637

 

Tags: 

Unit Pengawalan Sekolah Islam (UPSI)