UNIT PENGURUSAN SEKOLAH (UPS) 


Bidang Tugas:

 • Merancang dan mengurus kemasukan dan pertukaran murid SRA, KAFA, SRAI, SAM dan MITS
 • Merancang dan mengurus penempatan murid tahun satu SRAI Negeri Selangor
 • Merancang dan mengurus penempatan murid tingkatan satu, tingkatan empat dan enam bawah di SAM/SAMT (SABK) Negeri Selangor
 • Merancang dan mengurus bekalan
 • Merancang pembangunan sekolah

Perkhidmatan:

 • Pertukaran murid dari luar SRAI ke SRAI
 • Pertukaran murid dari SRAI ke SRAI
 • Pertukaran murid dari luar SAM ke SAM
 • Pertukaran murid dari SAM ke SAM

Aktiviti:

 • Bengkel penempatan murid
 • Bengkel keperluan sekolah
 • Mesyuarat guru besar SRAI
 • Mesyuarat Pengetua SAM/SAMT dan MITS

Direktori:

Nama Jawatan Nombor Telefon
Mohd Ja'afar Bin Komari Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan 03-5514 3634
Mohd Don Bin Raban Penolong Pengarah Kanan 03-5514 3632
Zaidi Bin Mohamed Nusran Penyelia Kanan MITS/KMK 03-5514 2036
Asmadi Bin Maarof Penyelia Kanan SAM/SAMT 03-5514 3638
Hjh. Soleha Binti Yatim Penyelia Kanan SRA/PraSekolah 03-5514 3647
Mohd Ansor Bin Ramin Penyelia Kanan SRAI 03-5514 3639
Mohd Shamsuri Bin Sibadar Penyelia Kanan Bekalan dan Pembangunan 03-5514 3638
Siti Usmiera Binti Mohd Noor Pembantu Tadbir (MITS/KMK) 03-5514 2036
Mohd Fauzi Bin Ibrahim Pembantu Tadbir (SAM/SAMT) 03-5514 3638
Wan Fae\ezah Binti Mohamad Isa  Pembantu Tadbir (SRA/ PraSekolah) 03-5514 3647
Norhidaya Binti Mat Isa Pembantu Tadbir (SRAI) 03-5514 3639
Suwaibah Binti Yusof Penyelia KAFA (Bekalan dan Pembangunan) 03-5514 3638

 

Tags: 

Unit Pengurusan Sekolah (UPS)