Unit Peperiksaan & Penilaian (UPP)


Bidang Tugas:

 • Merancang dan melaksana pengurusan dan peperiksaan PSRA,SMA, SMATQ dan TURATH
 • Merancang dan membantu pengurusan pepriksaan UPKK, UPSR, PT3, KBD/KBT, SPM, STAM & STPM
 • Merancang dan melaksana inovasi pentadbiran secara bersepadu dan Holistik (IHAB)
 • Merancang dan mengurus sistem peperiksaan secara atas talian (e-exam)
 • Merancang dan mengurus kewangan berkaitan peperiksaan awam JAIS

Perkhidmatan:

 • Mendaftarkan calon peperiksaan awam pada peringkat JAIS seperti PSRA, SMA, SMATQ dan SMATD
 • Menerima semakan semula keputusaan peperiksaan awam pada peringkat JAIS
 • Mengurus dan mengeluarkan keputusan pepriksaan awam
 • Membina soalan peperiksaan awam peringkat rendah dan menengah
 • Menguruskan pentaksiran secara holistik

Aktiviti:

 • Melakasanakan bengkel pembinaan soalan rendah dan menengah
 • Melaksanakan taklimat peperiksaan (pendaftaran, ketua pengawas dan penyelarasan markah)
 • Mengadakan bengkel penandaan kertas jawapan peperiksaan awam peringkat rendah dan menengah
 • Mengadakan bengkel verifikasi sebanyak 2 kali setahun bagi setiap peperiksaan rendah dan menengah
 • Menguruskan cetakkan kertas peperiksaan awam peringkat rendahdan menengah
 • Melaksanakan bengkel pemarkahan peringkat rendah dan menengah
 • Mengadakan taklimat pentaksiran dan pengurusan pentaksiran
 • Menyediakan keputusan peperiksaan awam peringkat rendah dan menengah
 • Mengadakan majlis kecemerlangan bagi peperiksaan peringkat negeri

Direktori:

Nama Jawatan Nombor Telefon
Haji Mohamad Asmadi Bin Mustakim Ketua Sektor Pengurusan Akademik 03-5514 3633
Hjh. Siti Noridah Tohiron Penolong Pengarah Kanan 03-5514 3588
Muslihah Binti Hasan Penolong Pengarah 03-5514 3656
Norhaya Binti Misnan Penyelia Kanan (PSRA) 03-5514 3656
Abd. Ghafor Bin Selamat Penyelia Kanan (SMA,SMATQ,SMATD,KMK) 03-5514 3656
Jahidi Bin Chamari Penyelia (IHAB) 03-5514 3710
Zaiton Binti Ibrahim Pembantu Tadbir 03-5514 3656
Mastura Binti Arifin Penyelia KAFA (UPKK) 03-5514 3656

Unit Peperiksaan & Penilaian (UPP)