Unit Pembangunan Kemanusiaan (UPK)


Bidang Tugas:

 • Mengadakan bengkel membina Buku Peraturan Murid dua kali setahun
 • Mengadakan pemantauan di kantin sekolah dan asrama SAN dua kali setahun
 • Mengadakan bengkel bersama bahagian SPBT JPS Selangor ( e-SPBT BBT KPM ) sekali setahun
 • Mengadakan bengkel bersama guru-guru SPBT di SAN Selangor sekali setahun
 • Mengadakan pemantauan perjalanan SPBTdi sekolah SAN dua kali setahun
 • Mengadakan Bengkel Semakan Biasiswa STAM sekali setahun
 • Mengadakan mesyuarat & bengkel Dermasiswa Kecil MAIS ( DKM ) sekali setahun
 • Mesyuarat dan Bengkel  Program Jati Diri dan Mukhayyam Ilmi sekali setahun
 • Mengadakan bengkel buku Garis Panduan aktiviti Ko Kurikulum dua kali setahun

 • Merancang dan menguruskan Program KAMIL / Sukan / Riadhah /Mukhayyam

Perkhidmatan:

 • Khidmat bimbingan dan penyeliaan hal ehwal murid
 • Khidmat bimbingan dan penyeliaan kokurikulum

Aktiviti:

 • Membina buku Garis Panduan aktiviti Ko Kurikulum berasaskan Syariah
 • Melaksana dan memantau aktiviti Hal Ehwal Murid  (HEM) yang patuh syariah

Direktori:

Nama Jawatan Nombor Telefon E-mel
Mohamad Asmadi Bin Mustakim Ketua Sektor Pengurusan Akademik 03-5514 3633  
Bong Salleh Bin Adnan Penolong Pengarah Kanan 03-5514 3648  
Muhamad Rodhi Bin Hamzah Penolong Pengarah 03-5514 3582  
Dzulfahmi Bin Ramli Penyelia Kanan (Ko Kurikulum) 03-5514 3655  
Zamri Bin Sajari Penyelia Kanan (HEM) 03-5514 3655  
Mahfuza Binti Mahmood Pembantu Tadbir 03-5514 3655  
Siti Haryani Binti Rohmat Pembantu Tadbir 03-5514 3520  
Mohd Rafi Bin Hj Bashri Penyelia KAFA 03-5514 3655  

Unit Pembangunan Kemanusiaan (UPK)