SEKTOR PENGURUSAN NAZIRAN


Bidang Tugas:

 • Merancang dan melaksanakan Pemantauan Bersepadu di sekolah Agama Negeri, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dan Sekolah Islam Swasta
 • Merancang dan melaksanakan Pemantauan Berpusat untuk Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
 • Melaksanakan Pemantauan Khas (seperti Pemantauan Peperiksaan, Pemantauan Minggu Pertama, Aduan Pelanggan)
 • Menyelaras Pemantauan Individu Nazir dan Pemantauan Semula
 • Menyelaras Program Pemantauan Bertema (Sekolah cemerlang dll.)
 • Merancang dan menyelaras pemantauan Penyelia KAFA JAKIM
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan:
  2.1 Sistem Maklumat Penaziran e-NSIS
  2.2 Standard Kualiti Pendidikan JAIS (SKPJ)

Perkhidmatan:

 • Bimbingan pengurusan dan pentadbiran sekolah
 • Ceramah Pengurusan Sekolah (berdasarkan keperluan)
 • Bimbingan kewangan sekolah

Aktiviti:

 • Menyediakan takwim pemantauan sekolah
 • Melaksanakan pemantauan bersepadu mengikut zon
 • Menyediakan laporan pemantauan bersepadu, berpusat , individu,ulangan
 • Mesyuarat Post Mortem
 • Mesyuarat Naziran
 • Bengkel Peningkatan Ilmu Pemantau Zon
 • Bengkel Tatacara Kewangan Sekolah
 • Seminar Pengurusan Keselamatan dan Integriti SIS
 • Bengkel pengisian Instrumen KAFA-Naziran
 • Bengkel Instrumen Berpusat SAN
 • Program Bimbingan Kewangan Sekolah Berprestasi Sederhana dan tidak Memuaskan
 • Bacaan Enakmen
 • Mesyuarat Sistem Maklumat Penaziran Online eNSIS
 • Latihan Pelaksanaan eNSIS
 • Bengkel Key-In Data pemantauan Ensis
 • Bengkel Penyelarasan Format APT

Direktori:

Nama Jawatan Nombor Telefon
Hj. Solekhan Bin Roup Ketua Sektor Pengurusan Naziran 03-5514 3652
Hj Zainuddin Bin Yussak Penolong Pengarah Kanan (Pemantauan SIS) 03-5514 3651
Khairiah Binti Mohamad Penolong Pengarah Kanan (Pemantauan SAN) 03-5514 3649
Muhammad Hanif Bin Jamaluddin Penolong Pengarah (Pemanataun SIS) 03-5514 3651
Hamidah Binti Daud Penolong Pengarah (Pemantauan SAN)  
Nor Izzati Binti Nazirmuddin Penolong Pengarah (Pemantauan SAN)  
Salimah Binti Samuji Penyelia Kanan  (Pemantauan SAN) 03-5514 3653
Ahmad Asmadi Bin Mohammed Razalli Penyelia KAFA  (Pemantauan SAN) 03-5514 3650
YM Raja Badariah Binti YM Raja Arif Pembantu Tadbir  (Pemantauan SIS) 03-5514 3650
Raziman Syah Bin Rahmat Pembantu Tadbir (Pemantauan SAN) 03-5514 3655
Tags: 

SEKTOR PENGURUSAN NAZIRAN