SEKTOR PENTADBIRAN


Bidang Tugas:

 • Merancang dan mengurus Bajet Tahunan
 • Merancang dan mengurus Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
 • Merancang dan mengurus Program Kualiti BPI seperti FM, MPK, 5S, ISO dan lain-lain
 • Merancang Plan Pengurusan Risiko dan Plan Strategik BPI
 • Merancang dan mengurus Perjawatan BPI, UPI dan Sekolah. (isi kekosongan, naik pangkat dan mohon baru)
 • Mengurus rekod kehadiran kakitangan BPI
 • Merancang dan mengurus tatakelakuan kakitangan BPI, UPI dan Sekolah
 • Merancang dan mengurus jadual bertugas dikaunter BPI
 • Merancang dan mengurus Aset & Bekalan BPI dan UPI
 • Mengurus pembangunan portal pendidikan
 • Mengurus Mesyuarat Mingguan BPI
 • Mengurus pemandu dan kenderaan BPI

Perkhidmatan:

 • Menyediakan perkhidmatan kaunter di Bahagian Pendidikan
 • Aduan Pelanggan
 • Portal pendidikan.jais.gov.my

Aktiviti:

 • Mengurus Mesyuarat Mingguan BPI
 • Merekod kehadiran kakitangan BPI
 • Menyelenggara bekalan stor BPI
 • Merekod penggunaan bilik mesyuarat
 • Mengurus rekod latihan pegawai dan staf
 • Memuat naik bahan portal pendidikan

Direktori:

Nama Jawatan Nombor Telefon
Dr. Mohd Kamal Bin Radiman Ketua Sektor Pentadbiran 03-5514 3628
Nurin Alifah Binti Hamdan Penolong Pengarah Kanan (Kewangan,Perolehan & Pembangunan) 03-5514 3628
Nor 'Azlin Binti Salamun @ Mohamed  Penolong Pengarah Kanan (Pentadbiran Am,Perkhdimatan & Perjawatan) 03-5514 3582
Marzita Binti Mokhtar Penolong Pegawai Tadbir (Pentadbiran Am,Perkhdimatan & Perjawatan) 03-5514 3628
Mohd Samsuri Bin Sibadar Penyelia Kanan (Perolehan & Bekalan) samb. 2033
Yuszaimi Bin Muslil Penyelia Kanan (Pentadbiran Am,Perkhidmatan & Perjawatan) 03-5514 3520
Mohd Azhar Bin Othman Penyelia (Perolehan & Bekalan) samb. 2033
Mohd Hairul Izham Bin Mutahar Penyelia Teknopen (Pentadbiran Am,Perkhidmatan & Perjawatan) 03-55143582
Asmah Binti Yunus Ketua Pembantu Tadbir (Kewangan,Perolehan & Pembangunan) 03-5514 3630
Haryati Binti Hasan Pembantu Tadbir (Pentadbiran Am,Perkhidmatan & Perjawatan) 03-5514 3630
Nadia Binti Sapiee Pembantu Tadbir (Pembantu KPP) 03-5514 3631
Siti Norayuni Fais Binti Razali Pembantu Tadbir (Pentadbiran Am,Perkhidmatan & Perjawatan) samb 2030
Nurul Fadzlina Binti Azamuddin Pembantu Tadbir (Kewangan,Perolehan & Pembangunan) 03-5514 3630
Suwaibah Binti Yusuf Penyelia KAFA (Perolehan dan Bekalan) samb. 2033
Norsuhana Binti Rashib Pembantu Operasi 03-5514 3631
Amir Azizi Bin Sharudin Pembantu Operasi /Pemandu samb 2030
Tags: 

Sektor Pentadbiran