INSTITUT MURABBI ANTARABANGSA NEGERI SELANGOR


Bidang Tugas:

 • Merancang  pengurusan latihan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang kepada guru-guru tetap, kontrak dan KAFAI.
 • Merancang pengurusan kursus PTK untuk kenaikan pangkat guru-guru tetap.
 • Merancang pengurusan pusat latihan JAIS (IMANS dan PKG Daerah).
 • Merancang pengurusan penyelidikan pendidikan di BPI JAIS dan sekolah sekolah agama negeri Selangor.
 • Merancang pengurusan arkib dan penerbitan di BPI JAIS.

Perkhidmatan:

 • Memberi latihan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang kepada guru-guru tetap, kontrak dan KAFAI.
 • Memberi kursus PTK untuk kenaikan pangkat guru-guru tetap.
 • Mengurus pusat latihan JAIS (IMANS dan PKG Daerah).
 • Mengurus penyelidikan pendidikan di BPI JAIS dan sekolah sekolah agama negeri Selangor.
 • Mengurus arkib dan penerbitan di BPI JAIS.

Aktiviti:

 • Mesyuarat, bengkel dan seminar latihan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang dan KAFAI.
 • Mesyuarat, bengkel dan seminar kursus PTK untuk kenaikan pangkat guru-guru tetap.
 • Mesyuarat pusat latihan JAIS (IMANS dan PKG Daerah).
 • Mesyuarat, bengkel dan seminar penyelidikan pendidikan BPI JAIS.
 • Mesyuarat arkib dan penerbitan .

Direktori

Nama Jawatan Nombor Telefon
Nairawi Bin Sarry Pengurus 03-33811901
Muhammad Zahri Bin Abdul Karim Penolong Pengurus (Unit Khidmat Sokongan)  
Mohd Hanif Bin Ismail Ketua Seksyen Penyelidikan & Penerbitan  
Muhammad Hanafi Bin Mohamad Amin Ketua Seksyen Pembangunan Kepimpinan  
Mohd Azizul Hakim Bin Hamdan Ketua Pusat Bahasa Arab  
Norazura Binti Kamari Penyelia Kanan (Pembangunan Latihan)  
Rafiee Bin Hashim Penyelia Kanan (Penyelidikan)  
Al Mujani Bin Hj Husin Penyelia Kanan (Unit Khidmat Sokongan)  
Siti Masidah Binti Sakirin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat  
Afizal Bin Muhamat Tajudin Pembantu Tadbir (Khidmat Sokongan)  
Mohd Ridhwan Bin Hamzah Juruteknik Komputer (Khidmat Sokongan)  
Siti Nafisah Binti Latif Tee Pembantu Tadbir (Khidmat Sokongan)  
Mohd Fahim Bin Hamdi Pembantu (KAFA)  

 


 

Tags: 

Institut Murabbi Antarabangsa Negeri Selangor