Permohonan Pendaftaran Sekolah 


Sila rujuk:-

  1.  Garis Panduan Penubuhan Sekolah Islam Negeri Selangor

  2. Prosedur Penubuhan Dan Pendaftaran Sekolah Islam Negeri Selangor

  3. Prosedur Memperbaharui Perakuan Pendaftaran (Sementara) Sekolah Islam Negeri Selangor

Dokumen berkaitan:-

  1. Senarai Semak/Checklist Mengurus Permohonan Penubuhan Sekolah Islam Negeri Selangor

  2. Contoh Surat Hasrat Permohonan Menubuhkan Sekolah

  3. Borang Permohonan Memperbaharui Perakuan Sementara Penubuhan Sekolah Agama Islam Negeri Selangor

  4. Senarai Semak/Checklist Mengurus Permohonan Memperbaharui Sekolah Islam Negeri Selangor


 

Permohonan Pendaftaran Sekolah