Multaqa PPP JAIS 2018


Muat Turun Dokumen:-

  1. Kertas Kerja 1: Memugar Kecemerlangan guru-guru JAIS
  2. Kertas Kerja 2: Komponen Pendidik Dalam Membina Ummah Cerdas
  3. Kertas Kerja 3
  4. Kertas Kerja 4: Pembudayaan Nilai-Nilai Murni Melalui Amal Khair Disekolah

Multaqa Pegawai Perkhidmatan Pendidikan JAIS Tahun  2018