Modul Latihan PKG JAIS


Senarai Modul:

1. Modul 1: Kursus Integriti

2. Modul 2: Kursus Murabbi Idaman

3. Modul 3: Kursus PDP Interaktif

4. Modul 4: Kursus PDP Jawi DBP

5. Modul 5: Kursus Pedagogi Pendidikan

6. Modul 6: Kursus Penulisan dan aplikasi RPH IHES

7. Modul 7: Kursus Penyeliaan Guru Mengajar

8. Modul 8: Kursus Tahsin Solat

9. Modul 9: Tafaquh MP

Modul Latihan PKG JAIS