MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM JAIS 


“Memberi Pendidikan Islam kepada semua individu muslim di Negeri Selangor supaya berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia dan berketerampilan berasaskan nilai-nilai Islam bagi melahirkan muslim bertaqwa untuk mendapat keredhaan Allah S.W.T”


 

Matlamat Pendidikan Islam JAIS