Seminar IHES 2018


Ucaptama: Kebersihan dan Keceriaan Menurut Perspektif Pendidikan Islam

Kertas Kerja 1: Amalan Kebersihan & Keceriaan di Sekolah-sekolah KPM Negeri Selangor

Kertas Kerja 2: Kerjasama Pintar Ke Arah Kebersihan dan Keceriaan Sekolah

Kertas Kerja 3: Sekolah Kondusif Pemangkin Kecemerlangan

Seminar IHES 2018