Senarai Ketua Bahagian


Senarai mantan Penolong Pengarah/Ketua Penolong Pengarah/Timbalan Pengarah

Tahun Berkhidmat

 Nama Pegawai

 Jawatan/Gelaran Jawatan*

1950-1970 

Y.A.M Tengku Ibrahim Shah ibni al-Marhum Sultan 'Alauddin Sulaiman Shah (Tengku Sri Wangsa di Raja) 

Setiausaha Pelajaran Ugama Islam Selangor

1970-1985 

Dato' Hj. Mahmad Makhtar Bin Mahmad Salleh PPT  

Setiausaha Pelajaran Ugama Islam Selangor / Penolong Pengarah Unit Pelajaran (kemudian dilantik sebagai Pengarah JAIS ke-8)

1985 - 1990 

Hj. Paidi Bin Keromo 

Penolong Pengarah Bahagian Pelajaran dan Pendidikan

1990 - 2002

Dato' Hj. Mohamad Adanan Bin Isman SSA

Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pelajaran dan Pendidikan (kemudian dilantik sebagai Presiden KISDAR dan kemudiannya Rektor KUIS)

2002 - 2005

Hj. Sholehuddin Bin Kayat PPT,AIS

Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Islam

2005 - 2006

Hj. Sianid Bin Mokim

Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Islam

2006 - 2017

Hj. Mohamad Amir Bin Hj. Danuri AIS,PPT

Ketua Penolong Pengarah ( Pendidikan Islam )

2017 - kini

 Anas Bin Ayob

Ketua Penolong Pengarah ( Pendidikan Islam )

Sumber : Pegawai Dokumentasi BPI - Arkib Sejarah

Catatan: * gelaran jawatan adalah merujuk kepada cop mohor atau cop pegawai berkenaan

Senarai Ketua Bahagian