1. Garis Panduan Pelaksanaan

2. Pelaporan PBD KSRA Tahun 1

i- Pelaporan Pertengahan  Tahun

ii- Pelaporan Akhir Tahun

3. Pelaporan PBD KSRA Tahun 2

i- Pelaporan Pertengahan  Tahun

ii- Pelaporan Akhir Tahun

4. Pelaporan PBD KSRA Tahun 3

i- Pelaporan Pertengahan  Tahun

ii- Pelaporan Akhir Tahun

5. Huraian Sukatan Pelajaran Dan Pentaksiran (HSPP) KSRA Tahap 1

6. Contoh Aktiviti PBD KSRA Tahap 1

  1. Akhlak
  2. Bahasa Arab
  3. Fekah
  4. Jawi
  5. Imlak
  6. Khat
  7. Tajwid
  8. Tauhid
  9. Sirah

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Kurikulum Sekolah Rendah Agama Tahap 1