Unit Pengajian Sepanjang Hayat (UPSH)


Bidang Tugas:

  • Melaksanakan Program Pengajian Sepanjang Hayat JAIS
  • Melaksanakan dan mengendalikan Program Persijilan Awam - Bahasa Arab
  • Menjalinkan kerjasama dengan kolej komuniti
  • Melaksanakan dan memantau Program Kelas Menengah KAFA

Perkhidmatan:

  • Khidmat penerangan pengajian sepanjang hayat (persijilan awam)

Aktiviti:

  • Mengadakan bengkel pengurusan & pelaksanaan program persijilan awam.
  • Mengadakan promosi kepada orang awam bagi menarik lebih ramai peserta program.
  • Mengadakan kerjasama baru bersama IPT terpilih.

Direktori:

Nama Jawatan Nombor Telefon
Mohamad Asmadi Bin Mustakim Ketua Sektor Pengurusan Akademik 03-55143 3633
Mohd Rodhi Bin Hamzah Pegawai Penyelaras Pengajian Sepanjang Hayat  03-5514 3538
Siti Haryani Binti Rohmat Pembantu Tadbir samb. 2048

Unit Pengajian Sepanjang Hayat (UPSH)