Unit Pentadbiran (UP)


Bidang Tugas:

 • Merancang dan mengurus Bajet Tahunan
 • Merancang dan mengurus Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
 • Merancang dan mengurus Program Kualiti BPI seperti FM, MPK, 5S, ISO dan lain-lain
 • Merancang Plan Pengurusan Risiko dan Plan Strategik BPI
 • Merancang dan mengurus Perjawatan BPI, UPI dan Sekolah. (isi kekosongan, naik pangkat dan mohon baru)
 • Mengurus rekod kehadiran kakitangan BPI
 • Merancang dan mengurus tatakelakuan kakitangan BPI, UPI dan Sekolah
 • Merancang dan mengurus jadual bertugas dikaunter BPI
 • Merancang dan mengurus Aset & Bekalan BPI dan UPI
 • Mengurus pembangunan portal pendidikan
 • Mengurus Mesyuarat Mingguan BPI
 • Mengurus pemandu dan kenderaan BPI

Perkhidmatan:

 • Menyediakan perkhidmatan kaunter di Bahagian Pendidikan
 • Aduan Pelanggan
 • Portal pendidikan.jais.gov.my

Aktiviti:

 • Mengurus Mesyuarat Mingguan BPI
 • Merekod kehadiran kakitangan BPI
 • Menyelenggara bekalan stor BPI
 • Merekod penggunaan bilik mesyuarat
 • Mengurus rekod latihan pegawai dan staf
 • Memuat naik bahan portal pendidikan

Direktori:

Nama Jawatan Nombor Telefon
Mohd Ja'afar Bin Komari Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan 03-5514 3634
Nurin Alifah Binti Hamdan Penolong Pengarah Kanan 03-5514 3628
Marzita Binti Mokhtar Penolong Pegawai Tadbir 03-5514 3628
Yuszaimi Bin Muslil Penyelia Kanan 03-5514 3628
Mohd Hairul Izham Bin Mutahar Penyelia Teknopen samb 2033
Kosong Ketua Pembantu Tadbir  03-5514 3630
Haryati Binti Hasan Pembantu Tadbir 03-5514 3630
Nadia Binti Sapiee Pembantu Tadbir (Pembantu KPP) 03-5514 3631
Nik Zulfadli Bin Nik Mohamad Pembantu Tadbir samb 2030
Nurul Fadzlina Binti Azamuddin Pembantu Tadbir 03-5514 3630
Norsuhana Binti Rashib Pembantu Operasi 03-5514 3631
Amir Azizi Bin Sharudin Pembantu Operasi /Pemandu samb 2030

Unit Pentadbiran (UP)