Unit Pentadbiran (UP)


Bidang Tugas:

 • Merancang dan mengurus Bajet Tahunan
 • Merancang dan mengurus Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
 • Merancang dan mengurus Program Kualiti BPI seperti FM, MPK, 5S, ISO dan lain-lain
 • Merancang Plan Pengurusan Risiko dan Plan Strategik BPI
 • Merancang dan mengurus Perjawatan BPI, UPI dan Sekolah. (isi kekosongan, naik pangkat dan mohon baru)
 • Mengurus rekod kehadiran kakitangan BPI
 • Merancang dan mengurus tatakelakuan kakitangan BPI, UPI dan Sekolah
 • Merancang dan mengurus jadual bertugas dikaunter BPI
 • Merancang dan mengurus Aset & Bekalan BPI dan UPI
 • Mengurus Mesyuarat Mingguan BPI
 • Mengurus pemandu dan kenderaan BPI

Perkhidmatan:

 • Menyediakan perkhidmatan kaunter di Bahagian Pendidikan

Aktiviti:

 • Mengurus Mesyuarat Mingguan BPI
 • Merekod kehadiran kakitangan BPI
 • Menyelenggara bekalan stor BPI
 • Merekod penggunaan bilik mesyuarat
 • Mengurus rekod latihan pegawai dan staf

Direktori:

Nama Jawatan Nombor Telefon
Mohd Ja'afar Bin Komari Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan 03-5514 3634
Kosong Penolong Pegawai Tadbir  
Yuszaimi Bin Muslil Penyelia Kanan (Pentadbiran) 03-5514 3628
Mohd Hairul Izham Bin Mutahar Penyelia Teknopen 03-5514 2033
Rozina Binti Sukir Ketua Pembantu Tadbir (Pengurusan Pentadbiran) 03-5514 3630
Nazlee Binti Musinan Ketua Pembantu Tadbir (Pengurusan Kewangan) 03-5514 2033
Haryati Binti Hasan Pembantu Tadbir 03-5514 3630
Nadia Binti Sapiee Pembantu Tadbir 03-5514 3631
Kosong Pembantu Tadbir/ Peg. Aset samb 2030
Norsuhana Binti Rashib Pembantu Am Pejabat samb 3631
Zuraidi Bin Salimi Pembantu Am Pejabat samb 2030

Unit Pentadbiran (UP)