Unit Latihan & Penyelidikan (ULP)


Bidang Tugas:

 • Merancang  pengurusan latihan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang kepada guru-guru tetap, kontrak dan KAFAI.
 • Merancang pengurusan kursus PTK untuk kenaikan pangkat guru-guru tetap.
 • Merancang pengurusan pusat latihan JAIS (IMANS dan PKG Daerah).
 • Merancang pengurusan penyelidikan pendidikan di BPI JAIS dan sekolah sekolah agama negeri Selangor.
 • Merancang pengurusan arkib dan penerbitan di BPI JAIS.

Perkhidmatan:

 • Memberi latihan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang kepada guru-guru tetap, kontrak dan KAFAI.
 • Memberi kursus PTK untuk kenaikan pangkat guru-guru tetap.
 • Mengurus pusat latihan JAIS (IMANS dan PKG Daerah).
 • Mengurus penyelidikan pendidikan di BPI JAIS dan sekolah sekolah agama negeri Selangor.
 • Mengurus arkib dan penerbitan di BPI JAIS.

Aktiviti:

 • Mesyuarat, bengkel dan seminar latihan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang dan KAFAI.
 • Mesyuarat, bengkel dan seminar kursus PTK untuk kenaikan pangkat guru-guru tetap.
 • Mesyuarat pusat latihan JAIS (IMANS dan PKG Daerah).
 • Mesyuarat, bengkel dan seminar penyelidikan pendidikan BPI JAIS.
 • Mesyuarat arkib dan penerbitan di BPI JAIS.

Direktori

Nama Jawatan Nombor Telefon
Mohd Ja'afar Bin Komari Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan 03-5514 3634
Nor 'Azlin Binti Salamun@Mohamed Penolong Pengarah 03-5514 3582
Ani Masrah Binti Yahaya Penyelia Kanan (Latihan Jangka Panjang) 03-5514 3520
Mohd Zaki Bin Sudarman Penyelia Kanan (Latihan Jangka Pendek) 03-5514 2038
Rafiee Bin Hashim Penyelia Kanan Seksyen Penyelidikan 03-5514 3653
Afizal Bin Muhamat Tajudin Pembantu Tadbir 03-5514 3520
Mohd Fitri Bin Haron Pembantu Tadbir 03-5514 2038
Arma Norziana Binti Abdul Rahman Pembantu Tadbir 03-5514 3589
Zailaniza Binti Bakar Penyelia KAFA 03-5514 3520

 


 

Unit Latihan & Penyelidikan (ULP)