Unit Kurikulum (UK)


Bidang Tugas:

  • Mengurus kurikulum di sekolah-sekolah Agama Negeri Selangor

Perkhidmatan:

  •   Khidmat bimbingan dan penyeliaan pelaksanaan kurikulum di sekolah

Aktiviti:

  • Menyelaras Jadual Waktu Pengajaran Dan Pembelajaran Kurikulum Agama dan Kebangsaan
  • Merancang, mengurus dan melaksanakan penyediaan sukatan dan huraian sukatan matapelajaran.
  • Merancang danmenyelaras kursus/bengkel/taklimat bagi matapelajaran tertentu.
  • Merancang dan menyediakan Buku Teks / Bahan Bantu Sumber Pengajaran (BBSP)/Buku Panduan Mengajar Guru (BPMG).
  • Melaksanakan program Tafaqquh dan kaedah PDPkepada Panel Pembimbing Matapelajaran (PAPEM) dan Guru-Guru. (Kurikulum Pendidikan Islam dan Kurikulum Kebangsaan).
  • Merancang, melaksana dan mengurus bekalan Mushaf ke sekolah.

Direktori:

Nama Jawatan Nombor Telefon
Mohamad Asmadi Bin Mustakim Ketua Sektor Pengurusan Akademik 03-5514 3654
Nairawi Bin Sarry Penolong Pengarah (Kurikulum Menengah) samb 2025
Azlinah Binti Paiman Penolong Pengarah (Kurikulum Rendah) samb 2054
Mohammad Shihabuddin Bin Nor Rodin Penolong Pengarah (kurikulum Kebangsaan) 03-5514 3544
Mohd Zam Zam Bin Saroni Penyelia Kanan 03-5514 3544
Salamah Binti Ismail Penyelia Kanan 03-5514 3654
Nur Ermiza Binti Mohamad Sa'at Pembantu Tadbir 03-5514 3654
Juliana Binti Md Salim Pembantu Tadbir 03-5514 3709
Nor Idayu Binti Mohd Yunus Penyelia KAFA 03-5514 3709

Unit Kurikulum (UK)